The Warsaw HUB

 

The Warsaw HUB
 
Adres obiektu: ul. Towarowa, Warszawa
Realizacja: 07.2019 - 03.2020
Zakres: Wykonanie i uruchomienie instalacji technologii i automatyki…

MPWiK

 

Kotłownia zakładowa Stacji Strefowej
 
Adres obiektu: ul. Waligóry, Warszawa
Realizacja: 10.2018 - 03.2019
Zakres: Wykonanie i uruchomienie instalacji…

Panattoni BTS H&M

 

Panattoni BTS H&M
 
Adres: ul. Logistyczna, Grodziesk Maz.
Realizacja: 2017
Zakres: Wykonanie i uruchomienie instalacji technologii i automatyki…

Instytut Matki i Dziecka

 

Instytut Matki i Dziecka
 
Adres obiektu: ul. Kasprzaka, Warszawa
Realizacja: 03.2017 - 08.2017
Zakres: Wykonanie automatyki budynku…