d1934483758

Instytut Matki i Dziecka

 

Adres obiektu: ul. Kasprzaka, Warszawa

Realizacja: 03.2017 - 08.2017

Zakres: Wykonanie automatyki budynku LIPSK